scroll

welcome


counter

E-MAIL


உங்கள் படைப்புகள்,அரசாணைகள்,பயனுள்ள படிவங்கள்,பயனுள்ள தகவல்கள்,பள்ளியின் சிறப்புகள் போன்றவற்றை எங்கள் E-MAIL : pumsskpvn@gmail.com க்கு அனுப்பிவையுங்கள்.!

தற்போதைய செய்திகள்

ANNUAL DAY FUNCTION 2014

Showing posts with label GK. Show all posts
Showing posts with label GK. Show all posts

December 04, 2013

இந்திய சுதந்திரப் போர் வரலாறு காலவரிசைப்படி அறிவோம்


1498 - வாஸ்கோடகாமா இந்திய
வருகை
1600 - இந்தியாவில் வாணிபம்
செய்ய கிழக்கிந்திய
கம்பெனிக்கு அனுமதி
1615 - ஜஹாங்கீர்
அரண்மனைக்கு கம்பெனியார்
வருகை
1757 - பிளாசி யுத்தம்

December 02, 2013

இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள் - National Symbols of India

தேசிய மலர்
தாமரை
தேசிய மரம்
ஆலமரம்
தேசியக் கனி
மாம்பழம்
தேசிய விளையாட்டு
ஹாக்கி
தேசிய சின்னம்
தேசியக் கொடி
தேசிய கீதம்
"ஜன கண மன"
தேசியப் பாடல்
தேசிய விலங்கு
புலி
தேசியப் பறவை
மயில்
தேசிய நதி
கங்கை/கங்கா
தேசிய நாணயத்தின் அடையாளம்