scroll

welcome


counter

E-MAIL


உங்கள் படைப்புகள்,அரசாணைகள்,பயனுள்ள படிவங்கள்,பயனுள்ள தகவல்கள்,பள்ளியின் சிறப்புகள் போன்றவற்றை எங்கள் E-MAIL : pumsskpvn@gmail.com க்கு அனுப்பிவையுங்கள்.!

தற்போதைய செய்திகள்

ANNUAL DAY FUNCTION 2014

Showing posts with label NEWSPAPER CUTTINGS. Show all posts
Showing posts with label NEWSPAPER CUTTINGS. Show all posts

January 23, 2014

TET -CV-2014 சான்றுகள் சரிபார்ப்பில் பங்கேற்ற 80சதவீத பேர்களுக்கு பணிவாய்ப்பு--- தினமலர்.

சான்றுகள் சரிபார்ப்பில் பங்கேற்ற 80சதவீத பேர்களுக்கு பணிவாய்ப்பு - இணைஇயக்குனர் பேட்டி.......நாளிதழ் செய்தி வெளியிடு .